Forensisch Technisch Onderzoek

Objectief, Onafhankelijk en vakkundig onderzoek inzake

Brand- en explosieonderzoek, Elektrisering en elektrocutie
Machine- breuk en ongeval, CO-Intoxicatie, Waterschade,
Verificatie installatie & specificaties van toestellen & machines.

Oorzaakbepaling

Technische bepaling van oorzaak, aansprakelijk-
heid met erkende en algemeen geaccepteerde methodieken.

Advies

Bijstand in lopende onderzoeken waar  expertise in een bepaald vakdomein vereist is om tot een finaal besluit te komen.

Revisie na schade

Herstel en revisie van elektronica, ICT apparatuur, industriële machines. 

Objectief, onafhankelijk en deskundig onderzoek

Op deze 3 pijlers zijn al onze onderzoeken gebaseerd, ondersteund door jarenlange praktijkervaring en kennis van de geldende wetgevingen (NBN, KB, AREI, ISO normeringen).  Inspecta verleent zijn diensten zowel in minnelijke als gerechtelijke opdrachten als domeindeskundige voor technische installaties en beschikt over de nodige middelen om de onderzoeken deskundig uit te voeren.

SCHADE ONDERZOEKEN – CAUSALE VERBANDEN

Brand

Brandonderzoek met oog op identificatie van de causale verbanden tussen oorzaak en schade; ruimte van oorsprong, ontstekingsbron , eerst ontbrande massa.  Op basis van wetenschappelijk ondersteunde en algemeen aanvaarde en geaccepteerde  methodieken.  Wij werken conform NFPA (1033, 921) en IAAI procedures en volgen de wetenschappelijke methode om tot een conclusie te komen.

CO-intoxicatie

Oorzakelijk verband tussen CO intoxicatie gebruiker en de installatie.  Inspecta beschikt over de nodige onderzoeksmiddelen de bron van oorzaak op te sporen door middel van oa. rookgasanalyse en inspectie van de bron.  Inspecta beschikt over het certificaat erkend technicus GI uitgereikt door de Vlaamse overheid.

Elektrisering / Elektrocutie

Oorzakelijk verband tussen CO intoxicatie gebruiker en de installatie.  Inspecta beschikt over de nodige onderzoeksmiddelen de bron van oorzaak op te sporen door middel van oa. rookgasanalyse en inspectie van de bron.  Inspecta beschikt over het certificaat erkend technicus GI uitgereikt door de Vlaamse overheid.

Explosie

Explosieonderzoek met oog op identificatie van de causale verbanden tussen oorzaak en schade.  Meestal gerelateerd aan stof, gas (aardgas, butaan, propaan) en elektriciteit gerelateerd.  Op basis van wetenschappelijk ondersteunde en algemeen aanvaarde en geaccepteerde  methodieken.  Wij werken conform NFPA (1033, 921) en IAAI procedures en volgen de wetenschappelijke methode om tot een conclusie te komen.

Arbeidsongevallen met machines

Oorzakelijk verband tussen arbeidsongeval en de machine of productielijn die de schade heeft veroorzaakt.  We onderzoeken of de machine conform de wetgeving is geïnstalleerd en voldoet aan alle veiligheidseisen die voorzien dienen te zijn.   Inspecta is vertrouwd met machinewetgeving en geldende CE, NBN en ISO normeringen.

Machinebreuk

Oorzakelijk verband tussen productieonderbreking en machine of installatie.  We onderzoeken of de installatie of machine conform de wetgeving is geïnstalleerd en voldoet aan alle veiligheidseisen die voorzien dienen te zijn.   Inspecta is vertrouwd met machinewetgeving en geldende CE, NBN en ISO normeringen.

CONFORMITEITS- EN SPECIFICATIE ONDERZOEKEN

Onderzoek technische installaties

Onderzoek op gebreken en of aansprakelijkheid aan technische installaties voor zowel de installateur als de door hem geinstalleerde producten of na een schadegeval.

Specificatie en performantie

Testen van performantie en specificaties opgegeven door fabrikanten in alle objectiviteit en met geijkte toestellen.

VAKGEBIEDEN

Elektriciteit & Automatisatie

Laagspanningsinstallaties (TT, TN, IT), Hoogspanningsinstallaties (V > 1kV),
Photovoltaïsche installaties,
Consumer Electronics & hardware (LS, ZLVS)
Industrïele automatisatie (productielijnen)
Data- en fiberinstallatie
Smart-home & domotica installaties

Verwarmingssystemen

Centrale en decentrale verwarmingsinstallaties
HVAC en ventilatiesystemen
Warmtepompen en hybrideinstallaties

 

Nutsleidingen & rookgasafvoer

Aardgas, butaan en propaaninstallaties,
Drink- en regenwaterinstallaties
Rookgasafvoer (klassiek, gedwongen, CLV)

PROFIEL

Sven Pauwels

Sven Pauwels

Zaakvoerder

Historiek

Sinds 2003 uitsluitend actief in ontwikkeling en ontwerp van technische installaties  en productielijnen met name elektriciteit (ZLVS, laagspanning & hoogspanninginstallaties), aard-, butaan- en propaaninstallaties, centrale verwarming, etc. 

Huidige studies

2021

MSc – Electrical Engineering – University of Colorado

Recentste vormingen & certificaten

2020 
Fire Investigation – International Association of Arson Investigators
Masterclass AREI – Vinçotte Academy
BA5 Laagspanning/Hoogspanning (Renewal) – Vinçotte Academy
Opleiding Recht gerechtsdeskundige – Post Grad. Universiteit Antwerpen

2019
GI Erkend Technicus (Renewal) – Synthra Campus Mechelen Zuid

CONTACT

Adres

Nijverheidsstraat, 72/18
B-2160 Wommelgem

Telefoon

+32(0)3/435.53.61 

E-Mail

sp @ inspecta.be

RPR

BE0860.031.692

Bank

BE36 0018 9714 3881